%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0-1

Добре дошли във група „Зайче“

мед. сестри: Стефка Гочева и Валентина Караджова

пом. възп.: Виолета Стоянова и Галина Йотова

Основни цели:

·       Чрез усвояване на учебното съдържание, предвидено за тази възраст в програмна система „ Булвест – 2000”, децата придобиват знания, умения и навици за постъпване в първа група на детската градина през учебната 2016/2017година.

·       Възпитаване на устойчиво внимание в отделеното за обучение време и мотивиране на малките деца за все по- самостоятелно справяне с поставените задачи.

·       Чрез играта се формират взаимоотношения отзивчивост, приятелство и партньорство, които да се доразвиват в първа, та до четвърта група.

 

Работи се на две смени, като във всяка има медицинска сестра и помощник – възпитател.

От родителите са закупени учебни материали за всяко дете комплектовани в папка, които включват работни листове за всяка тема.Седмично децата се обучават по две теми, обхващащи програмното съдържани на двете образователни направления, определени от МОН.

Ежедневно екипът, който е на смяна подготвя работните листове и оперативния материал за децата, като при реализацията на ситуацията помагат на всяко дете да ползва лепило, да открие точното място. Практическата работа е съпроводена с обяснение, въпроси и отговори, стимулиране и похвала на детето, за да е удовлетворено и вдъхновено да работи с желание отново.

Осигурени са всички необходими условия за развитие и растеж на малките деца, в това число- хигиена, простор,светлина,отопление,храна.

За дейността си по изпълнение на поставените цели, медицинските сестри са получили указание от директор и педагог, които са на разположение при възникнал въпрос или необходимост от консултации и разговори.

За двете втори групи се планира провеждане на заключителни тържества с децата пред родители за изпращането им в първа група на детската градина- месец май 2016 година.