Група Зайче на Детска градина 25 Изворче, град Банкя

Добре дошли във група „Зайче“

Медицински сестри: Стефка Гочева и Валентина Караджова

Помощник възпитатели: Виолета Стоянова и Галина Йотова

Основни цели:

  • Чрез усвояване на учебното съдържание, предвидено за тази възраст в програмна система „Булвест–2000”, децата придобиват знания, умения и навици за постъпване в първа група на детската градина през учебната 2018/2019 година.
  • Възпитаване на устойчиво внимание в отделеното за обучение време и мотивиране на малките деца за все по- самостоятелно справяне с поставените задачи.
  • Чрез играта се формират взаимоотношения отзивчивост, приятелство и партньорство, които да се доразвиват в първа, та до четвърта група.

Работи се на две смени, като във всяка има медицинска сестра и помощник – възпитател.

От родителите са закупени учебни материали за всяко дете окомплектовани в папка, които включват работни листове за всяка тема. Седмично децата се обучават по две теми, обхващащи програмното съдържани на двете образователни направления, определени от МОН.

Ежедневно екипът, който е на смяна подготвя работните листове и оперативния материал за децата, като при реализацията на ситуацията помагат на всяко дете да ползва лепило, да открие точното място. Практическата работа е съпроводена с обяснение, въпроси и отговори, стимулиране и похвала на детето, за да е удовлетворено и вдъхновено да работи с желание отново.

Осигурени са всички необходими условия за развитие и растеж на малките деца, в това число – хигиена, простор, светлина, отопление, храна.

За дейността си по изпълнение на поставените цели, медицинските сестри са получили указание от директор и педагог, които са на разположение при възникнал въпрос или необходимост от консултации и разговори.

Обаждане
Локация