Група Звездица на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в група „Звездица“

Медицински сестри: Снежка Станоева и Лалка Стоянова

Помощник възпитатели: Грета Павлова и Николина Пишиева

 

Навършилото  2 години  и половина  дете вече има устойчив стремеж и желание за контакти и общуване с връстниците. Двигателната активност е изразена, стремежът към независимост е налице, задават се въпроси, разбират се отговорите. Възниква волевото самоуправление на поведението, усвояват се елементарни нравствени норми и правила. Играта е все по-забавна и с повече участници. Детето само /или с подкрепата на възрастен/ все по-успешно открива функциите и предназначението на предметите. Екипът работи за усвояване на знанията по програмна система „Аз съм в детската ясла“ на издателство „Изкуства“, а интересът на децата към естетично изработените картинки е голям. Децата лепят, рисуват, слушат песни, танцуват, скачат и много се радват. Весело и приятно е в група „Звездица“.

Обаждане
Локация