%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0-1

Добре дошли в група „Звездица“

мед. сестри: Снежка Станоева и Лалка Стоянова

пом. възп.: Росица Атанасова и Николина Пишиева

 

Навършилото  2 години  и половина  дете вече има устойчив стремеж и желание за контакти и общуване с връстниците. Двигателната активност е  изразена, стремежът към независимост е налице, задават се въпроси, разбират се отговорите. Възниква волевото самоуправление на поведението, усвояват се елементарни нравствени норми и правила. Играта е все по-забавна и с повече участници. Детето само /или с подкрепата на възрастен/ все по-успешно открива функциите и предназначението на предметите . Екипът работи за усвояване на знанията по програмна система „Аз съм в детската ясла“на издателство „Изкуства“, а интересът на децата към естетично изработените картинки е голям. Децата лепят , рисуват, слушат песни, танцуват , скачат и много се радват. Весело и приятно е в група“Звездица“.