%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8-1

Добре дошли в IV група „Звънче“

Учители: Маргарита Александрова и Виктория Димитрова

Помощник възпитател: Здравка Тошева

Група „Звънче“ е IVта – подготвителна. Състои се от 31 деца – 15 момичета и 16 момчета. От 01.09.2016г. учителският екип е сменен, поради отпуск по майчинство и на двете досегашни учителки (от II група).

В групата се работи по програмна система „Анубис“ – издатество „Булвест 2000“. От 15.09.2016г. децата системно и редовно усвояват знания и умения за възрастовта си група и заложени в уччебните помагала. Тематичното разпределение включва 36 работни седмици, считано от 15.09 до 31.05, като програмния материал се съдържа в седем направления. Всеки ден децата имат по 3 сутрешни ситуации. След 10:30ч. Посещават допълнителни педагогически услуги (по избор) и по определен график. Сряда и четвъртък са дните им за плуване. Басейнът е постоянно осигурена топла и чиста вода, помещението също се поддържа топло и чисто, а плуването е безплатно за децата. Плувните шапки се осигуряват от детската градина.

В музикалния салон пеят и танцуват, а физкултурният салон е за таекуон-до, футбол, театри и тържества.

Вече започнахме и пътвите си занимания по ограмотяване – разпознаване на букви, цифри, сричкуване и т.н.

Децата са физически здрави, с позитивна нагласа за възприемане на нови знания, с висока познавателна активност. Имат волева устойчивост и желание за учебен труд.