Група Звънче на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в II група „Звънче“

Учители: Ели Христова и Любов Ганчева

Помощник възпитател: Анатолия Златева

Група „Звънче“ е II-ра – подготвителна. Състои се от 31 деца – 15 момичета и 16 момчета. От 01.09.2016 г. учителският екип е сменен, поради отпуск по майчинство и на двете досегашни учителки (от II група).

В групата се работи по програмна система „Анубис“ – издатество „Булвест 2000“. От 15.09.2016 г. децата системно и редовно усвояват знания и умения за възрастовата си група и заложени в учебните помагала. Тематичното разпределение включва 36 работни седмици, считано от 15.09 до 31.05, като програмният материал се съдържа в седем направления. Всеки ден децата имат по 3 сутрешни ситуации. След 10:30 ч. посещават допълнителни педагогически услуги (по избор) и по определен график. Сряда и четвъртък са дните им за плуване. Басейнът е постоянно осигурен с топла и чиста вода, помещението също се поддържа топло и чисто, а плуването е безплатно за децата. Плувните шапки се осигуряват от детската градина.

В музикалния салон пеят и танцуват, а физкултурният салон е за таекуон-до, футбол, театри и тържества.

Вече започнахме и първите си занимания по ограмотяване – разпознаване на букви, цифри, сричкуване и т.н.

Децата са физически здрави, с позитивна нагласа за възприемане на нови знания, с висока познавателна активност. Имат волева устойчивост и желание за учебен труд.

Обаждане
Локация