Група Звънче на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Скъпи родители,
Вижте зрънцето малко – вашето малко дете.
С жадни очички поглъща света…
Вие сте почвата – в нея корена здрав да расте,
Ние сме слънцето – топло и светло да му е през деня!
Вие сте въздухът – да вдишва живот и любов,
Ние – водата, да пие знания с благослов!
Ние и вие – заедно!!!
Заедно оформяме бъдещето – ДЕЦАТА!
Благодарим ви!
От екипа на група „Звънче“

Група „Звънче“

Учители:
Ели Христова – старши учител, Магистър по начална и предучилищна педагогика – мениджмънт на образованието в детските заведения
Любов Ганчева – учител, Магистър по теория и управление на образованието – образователен мениджмънт
Помощник възпитател:
Анатолия Златева

Няма нищо по-хубаво от това да сбъдваш желания. Удоволствието да даваш е много по-голямо от това да получаваш.

Всеки от нас преоткрива истини, радва се или тъжи за пропуснати мигове, но е истински щастлив тогава, когато усеща една всеотдайна, вълшебна обич, която го обсебва и осмисля живота му – ОБИЧТА КЪМ ДЕЦАТА, ОБИЧТА НА ДЕЦАТА!!!

За усмивките на децата:

  • Стремим се да създадем една спокойна атмосфера, в която да работим за доброто образование и възпитание на децата.
  • Целодневното обучение и възпитание комбинираме със спорт, игри и развлечения.
  • В процеса на образование и възпитание не поставяме граница между учител и дете.
  • Съобразяваме се с индивидуалните особености на всяко дете, включително и хранителния режим и изисквания на родителите.
  • Насърчаваме творческите способности на децата и ги поставяме в ролята на поемащи отговорност.
  • Ориентираме и насочваме децата за образователна дейност, чрез провокиране на интерес към нея.
  • Работим по модерен и съвременен начин, използвайки технологии като мултимедиен проектор и интерактивна дъска.

Ние, екипът на група „Звънче“, се стараем да създаваме условия за развитие у децата на самостоятелност, инициативност, стремеж към усъвършенстване и отговорност на действията и постъпките им.

Стремим се да даваме възможност за задоволяване на любознателността чрез упражнения, дейности и игри, които гарантират уверено, лесно и трайно овладяване на представи и умения, необходими за училище.

В своята работа влагаме много любов, внимание, уважение и зачитане на детската личност.

Обаждане
Локация