Група Маргаритка

Градинска група „Маргаритка“

Мото на групата: „За да умея, трябва да зная!“

Екип:

учители – г-ца Яна Чотова, г-жа Паулина Милушева;
пом. възпитател – Мариела Денкова

В група „Маргаритка“ има 27 деца. Петнадесет са момчета и дванадесет – момичета, набор 2016г.

Нашето мото е „За да умея, трябва да зная!“

Целта на нашия екип е децата да идват с желание на детска градина, да научаваме нови неща и да изграждат своята индивидуалност.

Обаждане
Локация