Група Мики Маус на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в група „Мики Маус“

  • Учители: Виктория Димитрова и Цветанка Василева
  • Помощник възпитател: Юлияна Тонковска

Основна цел на нашият екип е да отглежда и възпитава най-ценното-вашите деца в спокойна и щастлива среда.

Предучилищното образование в нашата група се осъществява при осигурена среда за учене и игра, съобразена с възрастовите особености на децата и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве. В съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищна възраст, се провежда обучение по:

  1. Български език и литература
  2. Математика
  3. Околен свят
  4. Изобразително изкуство
  5. Музика
  6. Конструиране и технологии
  7. Физическа култура

Детската градина е мястото, където най-силно свети слънцето, най-ярко грее дъгата, най-благоуханни са цветята. Тя е светът на приказните вълшебства и големите мечти. Без тези светли години в детската градина – години на доверие, обич, познание, усмивки и игри, животът на хората би бил друг.

Очаквани резултати от работата с деца:

Да се научат да знаят, да се научат да могат, да се научат да бъдат.

Нашият девиз е:

„Всички деца са малки слънца, да им позволим да светят.“

Нашата мисия е да спечелим любовта на всяко дете и доверието на всеки родител, да осигурим оптимални условия за възпитаване на физически здрави, щастливи, спокойни и духовно богати детски личности на основата на развитие на техните заложби и интереси.

„Всичко, което наистина трябва да знам, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм научил в детската градина. Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група.“

Робърт Фулам

Обаждане
Локация