%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0-1

Добре дошли в група „Пате“

мед. сестри: Лазарина Меткова и Йорданка Димитрова

пом. възп.: Цветанка Григорова и Грета Павлова

Децата са на възраст от 1 до 2 години. Групата е сформирана от новоприети през месец септември деца.

Основни цели на екипа, обгрижващ децата е:

·       Адаптация към новата, извън семейна среда и създаване на елементарни навици,изисквани от дневния режим и съобразени с възрастта.

·       Реализиране на учебни ситуации по програмата на Т. Татьозов и съобразно планирането по раздели и теми. Учебното съдържание да бъде поднесено интересно, достъпно и в забавна игрова форма.

 

Екипът от две сестри и две помощник – възпитателки подготвят необходимите материали и работят с всяко дете за получаване на резултат, който да го зарадва и мотивира за нова дейност.

Помещенията, който се обитават от децата са просторни, слънчеви, чисти, модерно обзаведени след ремонт: занималня, спалня,допълнителна стая за игра, сервизни помещения и офис.

Храната е качествена и достатъчна, отговаряща на здравословните критерии на СРИОКОЗ.

Дидактичните шкафове са богати на материали за учебната работа, а кътовете за игри и свободни занимания предразполагат малките деца към развитие на въображението и желание за общуване помежду им.

Работи се за здравно- хигиенни навици и с много упражнения и обяснения, показ и в игрови варианти децата се приучават към самообслужване.