Група Пате на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в група „Пате“

Медицински сестри: Румяна Величкова и Йорданка Димитрова

Помощник възпитатели: Цветанка Григорова и Росица Атанасова

Децата са на възраст от 1 до 2 години. Групата е сформирана от новоприети през месец септември деца.

Основни цели на екипа, обгрижващ децата е:

  • Адаптация към новата, извън семейна среда и създаване на елементарни навици, изисквани от дневния режим и съобразени с възрастта.
  • Реализиране на учебни ситуации по програмата на Т. Татьозов и съобразно планирането по раздели и теми. Учебното съдържание да бъде поднесено интересно, достъпно и в забавна игрова форма.

Екипът от две сестри и две помощник възпитателки подготвят необходимите материали и работят с всяко дете за получаване на резултат, който да го зарадва и мотивира за нова дейност.

Помещенията, който се обитават от децата са просторни, слънчеви, чисти, модерно обзаведени след ремонт: занималня, спалня, допълнителна стая за игра, сервизни помещения и офис.

Храната е качествена и достатъчна, отговаряща на здравословните критерии на РЗИ.

Дидактичните шкафове са богати на материали за учебната работа, а кътовете за игри и свободни занимания предразполагат малките деца към развитие на въображението и желание за общуване помежду им.

Работи се за здравно-хигиенни навици и с много упражнения и обяснения, показ и в игрови варианти децата се приучават към самообслужване.

Обаждане
Локация