Група Под гъбата на детска градина 25 Изворче в град Банкя

„Под Гъбата”

Учители: Марияна Стойчева
Ралица Павлова
Помощник възпитател: Росица Атанасова

Работим по програмната система ,,Златно ключе‘‘ на издателство ,,Бит и техника‘‘, която е разработена в съответствие с програмата на МОН за предучилищно образование и държавните образователни изисквания.

Основните принципи, залегнали в програмата са:

  • Детето е център и субект на педагогическо взаимодействие;
  • Детето е различно, уникално и неповторимо в този свят;
  • Осигуряване на условия за равен старт на всички деца независимо от техните възрастови и индивидуални особености, различни постижения и потенциал;

За успешното реализиране на поставените цели разчитаме на тясното сътрудничество, разбиране и помощ от родителите, които са страна в учебно- възпитателния процес.

Обаждане
Локация