Група Под гъбата на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в група „Под Гъбата“.

„Ний сме малки гъбки

С много бързи стъпки.

Тук в детската градина,

порастваме година след година.

Къде като гъбки в тревата,

най-радостно растат децата?

В група „Под Гъбата“

в нашата детска градина!“

Нашият екип:

  • Ралица Павлова
  • Правда Генова
  • Помощник възпитател: Росица Атанасова

В групата има 25 деца – лъчезарни, любознателни, открити и изпълнени с желание за нови знания и умения.

В групата се отнасяме с уважение към детето и неговата личност. Целта на нашият екип е отглеждане и възпитание на децата в спокойна, благоприятна и толерантна среда. Даряваме децата с топлота и внимание, за да се чувстват те обичани, ценени и уверени в своите възможности.

През настоящата година работим по програмна система „Златното ключе” на издателство „Бит и Техника”.

Основните принципи, залегнали в  програмата  са:

  • Детето е център и субект на педагогическо взаимодействие;
  • Детето е различно, уникално и неповторимо в този свят;
  • Осигуряване на условия за равен старт на всички деца независимо от техните възрастови и индивидуални особености, различни постижения и потенциал;

За успешното реализиране на поставените цели разчитаме на тясното сътрудничество, разбиране и помощ от родителите, които са страна в учебно- възпитателния процес

Обаждане
Локация