Група Под гъбата на детска градина 25 Изворче в град Банкя

„Под Гъбата”

Учители: Ралица Павлова

Правда Генова

Помощник възпитател:

В групата се отнасяме с уважение към детето и неговата личност. Целта на нашият екип е отглеждане и възпитание на децата в спокойна, благоприятна и толерантна среда. Даряваме децата с топлота и внимание, за да се чувстват те обичани, ценени и уверени в своите възможности.

Работим по програмната система ,,Златно ключе‘‘ на издателство ,,Бит и техника‘‘.

За успешното реализиране на поставените цели разчитаме на тясното сътрудничество, разбиране и помощ от родителите, които са страна в учебно- възпитателния процес.

Обаждане
Локация