Група Пчелица на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в III Б група „Пчелица“

Учители: Валентина Гълъбова и Иглика Дамянова

Помощник възпитател: Диана Денкова

Групата се състои от 14 момчета и 13 момичета. 22 от децата са родени през 2013 година и 5 през 2014 – I полугодие.

В групата се работи по програмната система „Приказни пътечки“ на издателство „Булвест 2000“. От 26.09.2016 децата в групата усвояват навици за самообслужване, хранене, придобиват знания и усвояват умения, типични за възрастта им.

Всеки ден децата имат по 2 ситуации – сутрин. След 10:30 посещават допълнителни педагогически ситуации (по избор) по определен график.

В работата с децата преобладава играта и игрово-познавателните ситуации, които осигуряват условия за преобразуване, изпробване, пресъздаване и откриване цвета на детето. Тези ситуации подготвят детето за срещата му с учебната дейност. Те създават условия за натрупване на опит и за формиране на представи и умения.

Децата се чувстват добре в групата, играят и се забавляват. Стараем се да им доставим радост и да ги научим да уважават възрастните и връстниците си.

Обаждане
Локация