Група Пчелица на детска градина 25 Изворче в град Банкя

 IV подготвителна възрастова група Пчелица

Ние сме Пчелички мили, и сме много работливи!
Цял ден учим и не спираме,
цял ден знания събираме!
Денят минава неусетно в малкия ни слънчев рай –
игри, уроци, звучна песен,
филийка с мед и чаша чай.

Групата се състои от: 12 момичета и 15 момчета .

В групата се работи по програмната система „Златното ключе“ на издателство „Бит и техника“. От 15.09.2021г. децата в групата усвояват навици за самообслужване, хранене, придобиват знания и усвояват умения, типични за възрастта им.

Всеки ден децата имат по 4  ситуации – сутрин и една следобед. След 10:30 посещават допълнителни педагогически дейности (народни танци ,модерни танци приложни изкуства  спортни игри , футбол) една ситуация сутрин и по една следобед по определен график.

В работата с децата преобладава играта и игрово-познавателните ситуации, които осигуряват условия за преобразуване, изпробване, пресъздаване и откриване цвета на детето.

Тези ситуации подготвят децата  за срещата им  с учебната дейност в първи клас .

Те създават условия за натрупване на опит и за формиране на представи и умения.
Децата се чувстват добре в групата, играят и се забавляват.

Стараем се да им доставим радост и да ги научим да уважават възрастните и връстниците си.

Обаждане
Локация