Група Светулка на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в IV група „Светулка”

Учители: Каталина Йосифова и Магдаленка Ганчева

Помощник възпитател: Таня Методиева

Четвърта група „Светулка” се намира във филиала на ОДЗ-25 „Изворче” на улица „Восток” № 4. Учителки на групата са: госпожа Каталина Йосифова и госпожа Магдаленка Ганчева.

Децата в групата са 33 – 22 момичета и 11 момчета. Работи се по програмна система „Аз съм в детската градина” на издателство „Изкуства”, която е разработена в съответствие с програмата на МОН за предучилищно образование и държавните образователни изисквания.

Ключови задачи в работата на учителките е адаптирането на децата към условията на детската градина. По-голямата част от децата са посещавали детска ясла и имат изградени навици за лична хигиена и самообслужване. Голямо внимание се отделя за усъвършенстване на тези умения и навици при преминалите през ясла деца и изграждане на такива у децата, които за първи път прекрачват прага на градината. Създават се условия за адаптирането им към новата среда и максимално намаляване на стреса, който преживяват. Стремежът е процесът на приспособяване да протече възможно най-бързо и безболезнено, като за целта се работи и с родителите. Уточняват се режимните моменти, конкретното им съдържание и необходимите за това детски умения, с което се уеднаквяват изискванията у дома и градината, а това от своя страна подпомага автоматизирането на действията на детето и изграждането на динамичен стереотип.

В групата има изграден план за работа с родители. Проведена е родителска среща с родителите, на която са запознати с правилника за вътрешния ред и изискванията на учителите. Избран е родителски колектив, който много отговорно се включва в работата на групата. Честват се много тържествено и рождените дни на децата.

Обаждане
Локация