Група Светулка на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в IV група „Светулка”

Екип: мед. сестри Румяна Величкова, Маргарита Алексиева.

пом. възпитатели: Людмила Павлова, Биляна Фиданова

Група „Светулка“ се състои от 24 деца.

„Малката светулка дечицата видяла и пътя им огряла“

В това лого е същността на нашата дейност, да насочваме малките по пътя на израстването им!

Обаждане
Локация