Група Слънчице на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в III A група – „Слънчице

Учители: Екатерина Каранова и Янка Ханджиева

Помощник възпитател: Светла Стоименова

Програмната система „Здравей училище” на издателство „Булвест-2000” функционира като концепция за осъществяване на резултатен и полезен за децата образователен процес. Това гарантира напредъка на всяко дете за оптималната му подготовка за училище. Учебното съдържание е разработено на тематична основа и така се създават предпоставки за успешно участие на децата в различни комуникативни ситуации. Вниманието ни е насочено  към вариaтивност в методическите решения.

Диференцирането и реализацията на целите са свързани с насоки, които определят разработването на ситуациите за децата от предучилищна възраст.

Иновационните идеи и доброто планиране са неразделна част от преподаването и ученето. Само по този начин се придобива цялостност и надеждна ефективност.

Всяко дете има правото да разгръща собствения си потенциал и възможности.

Програмната система утвърждава учебната и игровата среда, като среда за творчество и свободно самоизразяване на детето.

Екип : Я. Ханджиева

Е. Каранова

Обаждане
Локация