Група Слънчице на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в група – „Слънчице“

  • Старши учител: Марийка Иванова
  • Учител: Светла Стоименова
  • Помощник възпитател: Милка Стоянова

Успешно се изградиха навици и правила в групата, които децата спазват.

В групата затвърждаваме създадените правила и навици и изграждаме нови. Работим по програмна система „Златното ключе“ на издателство „Бит и техника“.

Програмната система „Златно ключе” на издателство „Бит и техника” функционира като концепция за осъществяване на резултатен и полезен за децата образователен процес. Това гарантира напредъка на всяко дете за оптималната му подготовка. Учебното съдържание е разработено на тематична основа и така се създават предпоставки за успешно участие на децата в различни комуникативни ситуации. Вниманието ни е насочено  към вариaтивност в методическите решения.

Диференцирането и реализацията на целите са свързани с насоки, които определят разработването на ситуациите за децата.

Иновационните идеи и доброто планиране са неразделна част от преподаването и ученето. Само по този начин се придобива цялостност и надеждна ефективност.

Всяко дете има правото да разгръща собствения си потенциал и възможности.

Програмната система утвърждава учебната и игровата среда, като среда за творчество и свободно самоизразяване на детето.

Обаждане
Локация