%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8-1

Добре дошли в II „a“ група – „ Слънчице

Учители: Екатерина Каранова и Янка Ханджиева

пом. възп.: Светла Стоименова

Програмната система „ Здравей училище” на издателство „ Булвест-2000” функционира като концепция за осъществяване на резултатен и полезен за децата образователен процес. Това гарантира напредъка на всяко дете за оптималната му подготовка за училище. Учебното съдържание е разработено на тематична основа и така се създават предпоставки за успешно участие на децата в различни комуникативни ситуации. Вниманието ни е насочено  към вариaтивност в методическите решения.

Диференцирането и реализацията на целите са свързани с насоки, които определят разработването на ситуациите за децата от предучилищна възраст.

Иновационните идеи и доброто планиране са неразделна част от преподаването и ученето. Само по този начин се придобива цялостност и надеждна ефективност.

Всяко дете има правото да разгръща  собствения си потенциал и възможности.

Програмната  система утвърждава учебната и игровата среда, като среда за творчество и свободно само изразяване на детето.

Екип : Я. Ханджиева

Е. Каранова