Група Слънчице на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в група – „Слънчице“   

Старши учител: Марийка

Учител: Светла Стоименова

Децата имат изградени и затвърдени навици и ги спазват.

В четвърта група се затвърждават създадените правила и  изграждаме нови. И във четвърта група ,ще работим по програмна система „Златното ключе“ на издателство „Бит и техника“.

Програмната система „Златно ключе” на издателство „Бит и техника” функционира като концепция за осъществяване на резултатен и полезен за децата образователен процес. Това гарантира напредъка на всяко дете за оптималната му подготовка. Учебното съдържание е разработено на тематична основа и така се създават предпоставки за успешно участие на децата в различни комуникативни ситуации. Вниманието ни е насочено  към вариaтивност в методическите решения.

Диференцирането и реализацията на целите са свързани с насоки, които определят разработването на ситуациите за децата.

Иновационните идеи и доброто планиране са неразделна част от преподаването и ученето. Само по този начин се придобива цялостност и надеждна ефективност.

Програмната система утвърждава учебната и игровата среда, като среда за творчество и свободно изразяване потенциала на детето.

Обаждане
Локация