Група Слънчице на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в 1а група – „Слънчице “

Учители: Светла Стоименова Габриела Видова
Помощник възпитател: Милка Стоянова

Прехода на децата от яслена група към 1 градинска група беше плавен и успешен.Децата се адаптираха бързо към новата обстановка към учителите и помощтния персонал.Успешно се изградиха навици и правила в групата ,които децата спазват.

Програмната система „Златно ключе” на издателство „Труд и техника” функционира като концепция за осъществяване на резултатен и полезен за децата образователен процес. Това гарантира напредъка на всяко дете за оптималната му подготовка. Учебното съдържание е разработено на тематична основа и така се създават предпоставки за успешно участие на децата в различни комуникативни ситуации. Вниманието ни е насочено  към вариaтивност в методическите решения.

Диференцирането и реализацията на целите са свързани с насоки, които определят разработването на ситуациите за децата.

Иновационните идеи и доброто планиране са неразделна част от преподаването и ученето. Само по този начин се придобива цялостност и надеждна ефективност.

Всяко дете има правото да разгръща собствения си потенциал и възможности.

Програмната система утвърждава учебната и игровата среда, като среда за творчество и свободно самоизразяване на детето.

Екип : С.Стоименова
Г.Видова

Обаждане
Локация