Група Смехорани

3А група „Смехорани“

Учители:

Инна Петрова

Гергана Демирева

Помощник-възпитател:

Мария Мильова

Смехоранчета сме ние!

Всички много ни се радват,

Всички много ни обичат –

„Смехорани“ ни наричат!

В групата се обучават 25деца, от които 13 момичета и 12 момчета.

През учебната 2023/2024 година ще работим по програмна система „Златно ключе“ на издателство „Бит и техника“.

В група „Смехорани“ се отнасяме към детето с уважение и подкрепяме неговата индивидуалност. Осигуряваме равен старт на всички деца.

Работата ни е насочена към придобиване на знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

Обаждане
Локация