Група Смърфчета

група “Смърфчета”

(сграда 3 в син корпус 78 СУ)

Учители: г-жа Ирина Кръстанова
г-жа Оля Аткова

Помощник възпитател:
г-жа Жулиета Стаматова

Девиз на групата:

“Забавлявам се, играя и накрая – всичко зная!“

Всеки ден в групата цари радост и веселие, интересни и разнообразни преживявания, изпълнени с любов взаимоотношения. Даваме на децата вяра и надежда в доброто, уважение към себе си и другите, любов към българските празници и традиции.

През учебната 2021/2022 година ще работим по програмна система „Златно ключе“ за трета подготвителна група, на издателство Бит и техника.

Телефон за контакт: 0887002925 гр.Смърфчета

Обаждане
Локация