Група Смърфчета

група “Смърфчета”

(филиал 3 сграда 78 СУ)

Учители: г-жа Ирина Кръстанова
г-жа Оля Аткова

Помощник възпитател:
г-жа Таня Георгиева

“Забавлявам се, играя и накрая – всичко зная!“

Всеки ден в групата цари радост и веселие, интересни и разнообразни преживявания, изпълнени с любов взаимоотношения. Даваме на децата вяра и надежда в доброто,уважение към себе си и другите,любов към българските празници и традиции.

Обаждане
Локация