ГРАФИК

За дейностите за прием на ученици

В I клас за учебната 2017/2018г.

 

 

Срок Дейност
15.03.2017г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
От 18.04.2017

до 19.05.2017г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за участие в -во класиране.
02.06.2017г.

17:00 ч.

Обявяване на списъците от I-во класиране
От 05.06.2017г.

до 07.06.2017г. вкл.

Записване на учениците от I-во класиране
08.06.2017г.

17:00ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране
От 09.06.2017г.

До 12.06.2017г. вкл.

Попълване на свободните места от II-ро класиране
13.06.2017г.

17:00ч.

Обявяване на списъците от II-ро класиране
От 14.06.2017г.

До 15.06.2017г. вкл.

Записване на учениците от второ класиране
16.06.2017г.

17:00ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране
От 19.06.2017г.

До 14.09.2017г.

Попълване на свободните места