1. В слънчевата Банкя

волно си живеем.

Смеем се, играем,

скачаме и пеем.

 

3.  Изворчето бистро

ромоли игриво.

Спуска се надолу

бързо и скокливо!

2. Блика изворна водица

руйна, топла и пенлива.

Идва чиста и игрива

да развесели дечица.

 

4. Банкя, моя родна,

свидна и красива!

Много те обичам!

Дай ви радост, сила !!!

Обаждане
Локация