Група Калинка на детска градина 25 Изворче в град Банкя

Добре дошли в III група „Калинка“

Учители: Нели Сиракова и Катя Свиленова

Помощник възпитател: Петрана Бошнакова

Ние предлагаме за децата:
– условия за личностно развитие
– психологически комфорт
– овладяване на различни форми на познание и учене
-овладяване на собствената и самостоятелна дейност, и готовност у децата за бъдещата социална позиция- ученик
Заедно с родителите можем :
– да общуваме
– да творим
– да се забавляваме
При нас е интересно и полезно, защото:
– атмосферата е емоционална
– взаимоотношенията са интересни и разнообразни
– провокираме познавателните интереси на децата чрез нови знания и им помагаме да търсят и намират отговор на въпросите, които ги вълнуват, да разговарят за тях с родители, приятели.
                УЧИМ, ИГРАЕМ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО!
Обаждане
Локация