Детска градина №25 „Изворче“ в Банкя спечели проект към Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на СО и Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, което е част от инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г“. Наш партньор е Район „Банкя“.

Участници в проекта са децата от II, III и IV групи със своите учители и помощник-възпитатели и треньор Боряна Андреева. За малките плувци са осигурени плувни шапки.

Тренировките ще се провеждат по Програма за обучение по плуване и изготвен за всяка възрастова група график.

Цели на проекта:

  1. Организиране на среда, която мотивира децата за активно движение, участие в занимания по плуване.
  2. Ангажиране вниманието на родителите към всестранното положително влияние на плуването върху физическото и психическото развитие на децата.
  3. Максимално използване капацитета на басейна в детската градина.
  4. Повишаване интереса на децата към плуването като спорт.

Здравословният начин на живот у децата от ДГ № 25 „Изворче“ и в частност часовете по плуване са заложени в Плана ни „Промоция на здравето“, посредством закаляване във вода чрез двигателни упражнения. Няма нищо по-полезно и ефективно за развитието на детският организъм от плуването. То има мощно оздравително и закаляващо действие у подрастващите. 

Благотворният ефект от плуването се изразява в няколко аспекта, а именно:

  • намаляване на гръбначните заболявания;
  • укрепване на мускулатурата и подобряване на координацията;
  • по-малък риск от инфекции на дихателните пътища;
  • намаляване риска от диабет, затлъстяване и наднормено тегло.

И не на последно място се постига положително  емоционалното състояние на детето.

При реализирането на този проект нашите очаквания са за повишен интерес към плуването, като средство за закаляване на децата, намаляване затлъстяването и регулиране наднорменото тегло още в най-ранна детска възраст.

За нас е огромно удоволствие да осигурим на децата най-добрия шанс и възможност да упражняват този вид спорт!

[Not a valid template]

На 28 юни 2018 г. успешно приключи работата ни по Проект: „Плувам и се забавлявам“. В него се включиха 170 деца от ДГ 25 „Изворче“. С голямо желание малките плувци участваха в заключителното състезание. Всички деца бяха наградени с медали и грамоти. 

Категории: Новини

Обаждане
Локация