УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, Ви уведомяваме за следното:

  1. Срокът за плащане на месечните такси се удължава!
  2. Вече имате възможност да заплащате и по банков път дължимите такси за ДГ 25 „Изворче“ към :

ОБЩИНСКА БАНКА АД , клон Люлин

IBAN : BG70SOMB91303119153601

BIC : SOMBBGSF

ВАЖНО: При плащането задължително посочете: трите имена на детето и групата. В основание : такса за месец ……..

След регистрация в roditel.eu проверете дължимата сума!

Превеждат се само месечни такси, а НЕ СУМИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ!!!

  1. Имате възможност и за онлайн плащане през сайта: roditel.eu

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

Категории: Новини

Обаждане
Локация