ДГ № 25 „Изворче“ СО – Район „Банкя“
ул. „ Петко Д. Петков“ №15 ; e-mail:dg25_izvorche@abv.bg
GSM: 0884801773; тел.: 02/ 967 66 20


Изх. № 96/12.03.2021г.

ОБЯВА
ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДГ №25″ИЗВОРЧЕ“


ПОМОЩНИК _ВЪЗПИТАТЕЛ – 1/една/ щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  • Изисквана минимална степен за завършено образование: средно общо

ПРИСЛУЖНИК – ЧИСТАЧ – 1/една/ щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  • Изисквана минимална степен за завършено образование: средно общо

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление до директора на ДГ №25″Изворче“
  2. Автобиография /СV/
  3. Копие от диплома за завършено образование.

С КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБЕСЕДВАНЕ НА 30.03.2021г. от 10.00 часа в ДГ №25 „Изворче“

Документите се приемат от ЗАС до 26.03.2021г. или на имейл: dg25_izvorche@abv.bg

Категории: Новини

Обаждане
Локация