ДГ № 25 „Изворче“ СО – Район „Банкя“
ул. „ Петко Д. Петков“ №15 ; e-mail:dg25_izvorche@abv.bg GSM: 0884801773; тел.: 02/ 967 66 20


Изх. № 175 /23.08.2021г.
ОБЯВА

ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДГ №25″ИЗВОРЧЕ“

ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ – 6/шест/ щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по:

  • Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“
  • Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“

ПЕДАГОГ – 1 /една / щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по:

  • Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“
  • Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление до директора на ДГ №25″Изворче/свободен текст/
  2. Автобиография с актуална снимка /СV/
  3. Мотивационно писмо
  4. Копие от диплома за завършено висше образование и приложение
  5. Копие от документи, свидетелстващи за повишаване на квалификацията/ПКС, Сертификати и др./

До събеседване на 09.09.2021г., 11.00ч. ще бъдат допуснати одобрените по документи кандидати.

Документите се приемат от ЗАС от 24.08.2021г. до 07.09.2021г., 16.00ч. на място в ДГ№25 „Изворче“ или на e- mail: odz25_izvorche@abv.bg

Категории: Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обаждане
Локация