Програма „Календар на здравето“

От 01.01.2022г до 31.05.2022г.
нашата ДЕТСКА ГРАДИНА ДГ №25 “Изворче“
е включена в Програма
Календар на здравето“ на територията на Столична община

Участници са децата от групи Калинка“, „Слънчице“, „Пчелица“, Под гъбата“,„Смърфчета“, „Маргаритка“, Мики Маус“ и „Мечо Пух“

За да боледува по-малко, детето трябва системно да се калява и да има достатъчна физическа активност. Игрите, разходките, туризма , излагането на слънце дори за няколко минути на ден, доставя на организма витамин D повишава имунната защита и подобрява цялостно здравето.

Желанието ни е по посока развитието на по- здрави физически и емоционално деца във всяка детска градина, изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина и развиване на училищна общност. Чрез планираните дейности на открито всеки ден ще се гарантира достигане до детето , подкрепа в ученето, научаването, участието и разгръщането на неговия потенциал, както и укрепване на неговото здраве и емоционални връзки.Игрите навън са свързани с повече движение. Това помага на децата да укрепват своята мускулатура и има превантивно действие срещу гръбначни изкривявания.

В резултат на ежедневния престой на чист въздух, децата са по-калени, по- жизнени и активни, и в същото време по-спокойни и съсредоточени.

Основна цел:

 1. Търсене на нови възможности за увеличаване престоя на децата на открито.
 2. Осъществяване на максимален ежедневен престой и осъществяване на педагогическо взаимодействие и други образователни дейности на открито на децата.
 3. Повишаване на познавателната , творческа и двигателна култура на децата от най- рана детска възраст., чрез обучение и игри на открито.

Подцели:

 1. Създаване на условия за изпълнение на открито на заложените по образователни направления ситуации.
 2. Повишаване на физическата активност, опознаване на света, създаване на положителни емоции чрез екосъобразно поведение.
 3. Приобщаване на родителите към дейностите на открито в детските градини.

Основни насоки:

 1. Родителите осигуряват подходящо облекло за децата, според атмосферните условия.
 2. Изключение по т. 1. Се допуска при следните метеорологични условия:
  • температура под -5 градуса по Целзий
  • силен вятър
  • силен дъжд
  • мъгла
  • замърсяване на въздуха при реализирани превишения

Дейности:

Всяка детска градина посочва собствен план по реализиране на дейностите съгласно спецификата си.При разработване на планове за дейностите по проекта посочва конкретни теми по образователни направления и посещения на културни, спортни и планински обекти, избрани от екипите на детските градини. Приоритетни са образователните направления “Околен свят“, „Физическа култура“, „Изобразително изкуство“.

Спорт на открито

Спортът на открито ще способства за:

 • Развитие и обогатяване на моториката на детето и формиране на двигателни умения и навици за изпълнение на елементи от спортове, съобразени с възрастта и възможностите му.
 • Повишаване на физическата му дееспособност
 • Обогатяване на двигателна дейност и подпомагане на детето за приспособяване и прилагане на овладени основни движения в конкретни и опростени задачи.
 • Комплексно физиологично въздействие върху организма на децата

Игри на открито

Игрите на открито ще дават възможност на децата сами да се организират за игра, да комуникират активно, да спазват игровите правила, да изграждат добри взаимоотношения, да преодоляват конфликти.

В игрите на открито ще се осъществява трансфер на знания.Чрез тях ще се моделират социални отношения между всички участници.Основната им функция и значения за развитието на личността на детето е в посока на

 • нравствено развитие – дисциплинираност и организираност
 • естетическо развитие – близостта на играта до изкуствата създава възможност за инициативност и творчество
 • физическо развитие – усвояване на двигателен опит
 • психическо развитие – в играта се формират различни психически процеси като мислене памет, внимание, воля.

Децата ще избират модели, които да следват, а възрастните ще бъдат партньори, водачи към по-голямата общност, в откривателството на интересите и постигането на целта- детето ще се чувства свободно , значимо, щастливо, да играе на открито на воля всеки ден.

Програма „Календар на здравето“

Категории: Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обаждане
Локация