ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ – 2/две/ щ. бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 Висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ или  „бакалавър“ по :

  • Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“
  • Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление до директора на ДГ №25″Изворче/свободен текст/
  2. Автобиография с актуална снимка /СV/
  3. Мотивационно писмо
  4. Копие от диплома за завършено висше образование и приложение
  5. Копие от документи, свидетелстващи за повишаване на квалификацията/ПКС, Сертификати и др./

До събеседване на 31.05.2022г., 10.00ч. ще бъдат допуснати одобрените по документи кандидати.

Документите се приемат от ЗАС до 27.05.2022г., 16.00ч. на място в ДГ№25 „Изворче“ или на e- mail: odz25_izvorche@abv.bg

Директор: Милена Джолева                               

Категории: Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обаждане
Локация