ОБЯВА ЗА  СВОБОДНИ  РАБОТНИ  МЕСТА  В  ДГ №25″ИЗВОРЧЕ“

ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ – 2/две/ щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ

ПЕДАГОГ  – 1 /една / щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 Висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ или  „бакалавър“ по :

– Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“

–  Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

      1 . Заявление до директора на ДГ №25″Изворче/свободен текст/

  1. Автобиография с актуална снимка /СV/
  2. Мотивационно писмо
  3. Копие от диплома за завършено висше образование и приложение
  4. Копие от документи, свидетелстващи за повишаване на квалификацията

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ  – 1 /една / щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 Висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ или  „бакалавър“ по :

Специалност от професионално направление – „Педагогика“, специалност  „ Специална педагогика“ с присъдена професионална квалификация за учител, педагог, ресурсен учител.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

      1 . Заявление до директора на ДГ №25″Изворче/свободен текст/

  1. Автобиография с актуална снимка /СV/
  2. Мотивационно писмо
  3. Копие от диплома за завършено висше образование и приложение
  4. Копие от документи, свидетелстващи за повишаване на квалификацията

До събеседване на 27.07.2022г., 10.00ч. ще бъдат допуснати одобрените по документи кандидати.

Документите се приемат от ЗАС до 22.07.2022г., 16.00ч. на място в ДГ№25 „Изворче“ или на e- mail: odz25_izvorche@abv.bg 

Директор: Милена Джолева     

Категории: Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обаждане
Локация