ДЕТСКИ УЧИТЕЛ – 1/една / щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 Висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ или  „бакалавър“ по:

  • Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“
  • Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление до директора на ДГ №25″Изворче/свободен текст/
  2. Автобиография с актуална снимка /СV/
  3. Мотивационно писмо
  4. Копие от диплома за завършено висше образование и приложение
  5. Копие от документи, свидетелстващи за повишаване на квалификацията

 До събеседване на 21.10.2022г., 12.00ч. ще бъдат допуснати одобрените по документи кандидати.

Документите се приемат от ЗАС до 20.10.2022г., 16.00ч. на място в ДГ№25 „Изворче“ или на e- mail: odz25_izvorche@abv.bg

Категории: Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обаждане
Локация