ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ – 1/една/ щ.бр. по чл.68,ал.1,т.3 от КТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по :

  • Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“
  • Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление до директора на ДГ №25″Изворче/свободен текст/
  • Автобиография с актуална снимка /СV/
  • Мотивационно писмо
  • Копие от диплома за завършено висше образование и приложение
  • Копие от документи, свидетелстващи за повишаване на квалификацията

До събеседване на 16.01.2024г., 10.00ч. ще бъдат допуснати одобрените по документи кандидати.

Документите се приемат от ЗАС до 15.01.2024г., 16.00ч.
на място в ДГ№25 „Изворче“ или на e- mail: odz25_izvorche@abv.bg

Директор: Милена Джолева

Категории: Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обаждане
Локация