ДЕТСКИ УЧИТЕЛ – 1/една/ щ.бр. по чл.68,ал.1,т.3 от КТ

ДЕТСКИ УЧИТЕЛ – 1/една/ щ.бр. по чл.67,ал.1 , т.1 от КТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 Висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ или  „бакалавър“ по :

– Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“

–  Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

      1 . Заявление до директора на ДГ №25″Изворче/свободен текст/

  1. Автобиография с актуална снимка /СV/
  2. Мотивационно писмо
  3. Копие от диплома за завършено висше образование и приложение
  4. Копие от документи, свидетелстващи за повишаване на квалификацията

 Събеседване с кандидатите – 19.02.2024г., 12.00ч.

Документите се приемат от ЗАС до 16.02.2024г., 16.00ч. на място в ДГ№25 „Изворче“ или на e- mail: odz25_izvorche@abv.bg

Директор: Милена Джолева                               

Категории: Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обаждане
Локация