Водата в българския фолклор

Водата в българския фолклор

На 22 март, световният ден на водата, децата от групите „Калинка“, „Слънчице“ и „Пчелица“ представиха празнична програма под наслов „Водата в българския фолклор“. Гости на събитието бяха кмета на Район „Банкя“ – г-н Марков, зам. кмета, г-жа Александрова, представители на ПГТ „Алеко Константинов“ и ЧУ „Фоти“, членове на Обществения съвет Прочетете повече…

Зелена детска градина

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДГ №25″ИЗВОРЧЕ“

ОБЩ РАБОТНИК – 1/една/ щ.бр. по чл.67,ал.1 от КТ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Изисквана минимална степен за завършено образование: средно     НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:            1 . Заявление до директора на ДГ №25″Изворче/свободен текст/ Автобиография с актуална снимка /СV/ Копие от диплома за завършено средно образование Събеседване с кандидатите – 19.02.2024г., 13.00ч. Документите Прочетете повече…

Зелена детска градина

ОБЯВА ЗА  СВОБОДНИ  РАБОТНИ  МЕСТА  В  ДГ №25″ИЗВОРЧЕ“

ДЕТСКИ УЧИТЕЛ – 1/една/ щ.бр. по чл.68,ал.1,т.3 от КТ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ – 1/една/ щ.бр. по чл.67,ал.1 , т.1 от КТ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:  Висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ или  „бакалавър“ по : – Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“ –  Специалност Прочетете повече…

Зелена детска градина

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДГ №25″ИЗВОРЧЕ“

ДЕТСКИ УЧИТЕЛ – 1/една/ щ.бр. по чл.68, ал.1, т.3 от КТ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по : Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“ Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална Прочетете повече…

На добър час в първи клас!

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДГ №25 „ИЗВОРЧЕ“

ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ – 1/една/ щ.бр. по чл.68,ал.1,т.3 от КТ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по : Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“ Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски Прочетете повече…

Ой, Коледо, мой Коледо...

Ой, Коледо, мой Коледо…

Коледарски песни и наричания огласиха днес домът за възрастни хора в Банкя – „Резиденция Сердика“. Децата от VI подготвителна група „Пчелица“, заедно със своите учители – г-жа Карина Петрова Борисова и г-жа Валентина Гълъбова както и музикалният педагог, г-жа Атанаска Троянска и директорът на детската градина, г-жа Милена Джолева посетиха Прочетете повече…

Ефективни техники за работа с родителите

Ефективни техники за работа с родителите

На 14.11.2023г в ДГ 25 „Изворче“ се проведе вътрешна квалификация с педагогическите специалисти на тема „Ефективни техники за работа с родителите“. Опитахме се да разберем какво искат родителите… Вниманието на педагозите бе насочено към комуникацията – кога и как се случва и защо не се случва. Обсъдиха се и предпочитани Прочетете повече…

На добър час в първи клас!

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДГ №25 „ИЗВОРЧЕ“

ПОМОЩНИК _ВЪЗПИТАТЕЛ  – 2/две/ щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ РАБОТНИК -КУХНЯ – 2/две / щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Изисквана минимална степен за завършено образование: средно ГОТВАЧ  – 2/две/ щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Изисквана минимална степен за завършено образование: средно специално– готвач     НЕОБХОДИМИ Прочетете повече…

Зелена детска градина

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ  РАБОТНИ  МЕСТА  В  ДГ №25″ИЗВОРЧЕ“

ПОМОЩНИК _ВЪЗПИТАТЕЛ  – 3/три/ щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ РАБОТНИК -КУХНЯ – 1/една / щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ РАБОТНИК -КУХНЯ – 1/една/ щ.бр. по чл.68,ал.1,т.3 от КТ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Изисквана минимална степен за завършено образование: средно ГОТВАЧ  – 2/две/ щ.бр. по чл.67,ал.1,т.1 от КТ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Изисквана минимална Прочетете повече…

Обаждане
Локация